26 stycznia 2024 roku prezes Fundacji KEDYW Marek Wróblewski został wezwany do Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli aby złożyć zeznanie do Prokuratury w sprawie propagowania komunizmu przez władze miasta Stalowej Woli, którzy w 2023 r. osłonili nazwę ulicy na cześć wysokiej rangi komunisty Zdzisława Malickiego.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny odsłania 30 września 2023 r. tablicę pamiątkową na cześć komunisty Malickiego wraz z komunistami z Rady Miejskiej Joanną Grobel-Proszowską (PZPR) i Jerzym Augustynem (PZPR). (fot. TVK Stella)

30 września 2023 roku prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny w gronie byłych komunistów z Rady Miejskiej Joanny Grobel-Proszowskiej (Poseł na Sejm PRL,PZPR) oraz Jerzego Augustyna (prezes ZSMP, PZPR, PRON) upamiętnili byłego dyrektora Huty Stalowa Wola i komunistę Zdzisława Malickiego (Poseł na Sejm PRL, PZPR). W miejscu publicznym odsłonili oni pamiątkową tablicę i nazwaną na cześć Malickiego ulicę.

Nazwa ulicy niezgodna z ustawą o propagowaniu komunizmu

Przed nadaniem nazwy ulicy Malickiego, na wniosek miasta, w 2021 roku ulica została negatywnie zaopiniowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. IPN uznał, że Zdzisław Malicki był wysokiej rangi komunistą na różnych szczeblach totalitarnych władz PRL i nazwanie po nim ulicy będzie niezgodne z prawem. Niestety ani Rada Miejska miasta Stalowej Woli, ani prezydent, nie zamierzali się liczyć z opinią IPN. Potraktowali tę opinię jedynie jako wymagany prawnie krok i zastosowali popularną dzisiaj metodę: „prawo będzie stosowane tak, jak my je rozumiemy” – i opinia IPN poszła do kosza.

Sprawa przed WSR

W 2022 roku po przegłosowaniu ulicy przez Radę Miasta, ze względów prawnych w sprawie musiała zabrać także głos była Wojewoda Podkarpacki, a obecnie Poseł na Sejm Ewa Leniart, gdyż zobowiązywało ją prawo. Finalnie sprawa wylądowała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie w 2022 r.

Ale i tym razem poszło po myśli Rady Miejskiej, bo Pani Wojewoda mimo, że sprawę zgłosiła do WSR to nie przedstawiła żadnych dowodów, więc sąd bez dowodów nie mógł podjąć decyzji i oddalił skargę. Dlaczego Wojewoda Podkarpacki nie przedstawiła żadnych dowodów? Możemy się tylko domyślić. (pisaliśmy już o tym tutaj).

Protest po upamiętnieniu

Na dłuższy czas sprawa ulicy Malickiego ucichła i zdawało się, że pójdzie w zapomnienie. Jednak stara czerwona klika towarzyszy robiła władzom „szkolenia propagandowe” i finalnie wszyscy wreszcie uznali Malickiego za bohatera miejskiego i tablicę wraz z ulicą jednego dnia spontanicznie sobie otworzyli.

Po publicznym odsłonięciu ww. tablicy i nazwaniu ulicy na cześć Malickiego, My jako poszkodowani przez komunizm oraz jako członkowie rodzin represjonowanych przez komunizm, postanowiliśmy zaprotestować nadaniu tej nazwy, gdyż naszym zdaniem osoba Zdzisława Malickiego jest niegodna mieć swoją ulicę w wolnej Polsce. W międzyczasie gdy czekaliśmy na odzew prezydenta miasta w tej sprawie, w listopadzie 2023 r. otrzymaliśmy od IPN Oddział w Rzeszowie kopię listu adresowaną do prezydenta miasta, w którym IPN poinformował prezydenta o niezgodności ul. im. Zdzisława Malickiego z art. 1 ustawy dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1103).

Jako świadkowie tej nieprawidłowości, zgodnie z wynikającym prawem poinformowaliśmy Prokuraturę Rejonową w Stalowej Woli o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wynikającego ze złamania przez władze miasta ww. ustawy.

Przesłuchanie prezesa Fundacji

W piątek, 26 stycznia 2024 w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli w sprawie ulicy im. Zdzisława Malickiego przesłuchany został prezes Fundacji KEDYW Marek Wróblewski. Korzystając z sytuacji i możliwości wypowiedzenia się w tej sprawie dla Prokuratury, prezes Fundacji złożył swoje zeznanie i przedstawił materiały wynikające z badań Fundacji KEDYW nt. osoby Zdzisława Malickiego. Tym razem w przeciwieństwie do Pani byłej wojewody złożone zostały przez prezesa Wróblewskiego dwie teczki dokumentów zawierające ponad pięćdziesiąt dowodów przedstawiających komunistyczną działalność Zdzisława Malickiego. Przedstawione dowody uzasadniają, że Zdzisław Malicki symbolizuje totalitarną władzę komunistycznej PRL i nazwanie po nim ulicy, zgodnie z opinią IPN, naszym zdaniem narusza ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1103).

O dalszym rozwoju sprawy będziemy informować na bieżąco.

Zarząd Fundacji KEDYW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *