Sprawozdania

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach, Fundacja KEDYW składa Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego coroczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności. Zgodnie z obowiązującym prawem sprawozdania za rok poprzedni sporządzane są i wysyłane do ministra do końca roku bieżącego.

– Sprawozdanie za rok 2023 – w przygotowaniu
Sprawozdanie za rok 2022
Sprawozdanie za rok 2021
– Sprawozdanie za rok 2020
– Sprawozdanie za rok 2019
– Sprawozdanie za rok 2018
– Sprawozdanie za rok 2017
– Sprawozdanie za rok 2016