Misja Fundacji

Jesteśmy niezależną pozarządową organizacją badającą Armię Krajową i konspirację na północnym Podkarpaciu. Czcimy pamięć o bohaterach antyniemieckiej i antykomunistycznej konspiracji. Wspieramy powstanie Muzeum Kedywu w Stalowej Woli.

21 Kwietnia 2016 roku na mocy aktu fundacyjnego powołana została Fundacja KEDYW. Głównym założycielem i fundatorem Fundacji był Marek Wróblewski, pasjonat historii i mieszkaniec Stalowej Woli. Zasadniczym celem powołania do życia fundacji była potrzeba uratowania niezwykłej przedwojennej kamienicy zwanej „Kinem Skoczka” w Stalowej Woli-Rozwadowie. W tym historycznym obiekcie w okresie II RP funkcjonowała sala teatralna oraz kino, a następnie w czasie niemieckiej okupacji II wojny światowej, ulokowana została na strychu tajna baza Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko-Stalowa Wola. Ta elitarna komórka pionu sabotażowo-dywersyjnego Armii Krajowej nosiła kryptonim „Górka”, co po wojnie także stało się jedną z nazw używanych przez mieszkańców do określenia tego miejsca.

Drugim zasadniczym wówczas celem w powołaniu fundacji było stworzenie warunków do utworzenia w tym historycznym obiekcie pierwszego w Polsce Muzeum Kedywu i stworzeniu stałej ekspozycji w oryginalnym pomieszczeniu Kedywu, które w budynku ocalało okres wojny oraz okres PRL-u, i które jak się okazuje jest dziś jedynym takim pozostałym po AK w całym kraju.

Po części pierwsze zamierzone cele Fundacji zostały już zrealizowane. Dzięki staraniom Fundacji, od dnia 8 maja 2017 roku Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej w Stalowej Woli-Rozwadowie znajduje się na liście placówek muzealnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i posiada status muzeum „w organizacji”. Oficjalny proces tworzenia i działalności Muzeum został więc rozpoczęty. Kolejnym etapem były zmagania ze znalezieniem środków do wyremontowania historycznej siedziby. Niestety w latach 2016-2019 Fundacja nie zdołała samodzielnie znaleść środków i przeprowadzić wymagane remonty.

W 2019 roku po naradach zarządu, Fundacja uznała, że jedynym i najlepszym rozwiązaniem będzie gdy historyczny obiekt będzie własnością społeczeństwa, czyli samorządu i być może w ten sposób znajdą się szybciej rozwiązania by przeprowadzić remont i otworzyć Muzeum. Tego samego roku zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego ww. sprawie i zaproponowaliśmy odkupienie kamienicy, którą w 2015 roku zakupił za prywatne środki Fundator. Wkrótce jednak wybuchła pandemia i sprawy musiały zaczekać. Końcem 2021 roku udało się powrócić do tematu i wówczas Pan Prezydent uznał sprawę zakupienia obiektu na własność Miasta za ważną inicjatywę i postanowił szukać rozwiązania by miasto mogło obiekt nabyć.

W 2022 roku sprawę przekazania obiektu udało się sfinalizować i obiekt przeszedł pod zarząd samorządu i Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, które podjęło się kontynuowania misji tj. wyremontowania historycznej siedziby Kedywu i prowadzenia Muzeum Kedywu.

Obecnie Muzeum Regionalne jest na etapie pozyskiwania funduszy na przeprowadzenie ww. remontów i otworzenia Muzeum. Na dzień dzisiejszy Muzeum funkcjonuje jedynie wirtualnie w sieci pod adresem kedyw.pl oraz w mediach społecznościowych gdzie kilka razy w tygodniu publikowane są artykuły, opracowania historyczne oraz inne informacje przy współpracy Fundacji KEDYW.

Ponadto Fundacja KEDYW podejmuje rokrocznie szereg zadań mających na celu utrwalanie pamięci i dbanie o etos Armii Krajowej w Stalowej Woli. W tym celu ustalone zostały następujące cele statutowe, które od pierwszego dnia istnienia Fundacji sukcesywnie realizujemy:

  • Aktywna ochrona dziedzictwa Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko-Stalowa Wola oraz pamięć o żołnierzach i wydarzeniach z nią związanych.
  • Aktywna ochrona dziedzictwa SZP, ZWZ, AK, NOW, WiN, NZW, NSZ, Szarych Szeregów i wszystkich organizacji konspiracyjnych, jej żołnierzy i wydarzeń z nimi związanych na terenie Stalowej Woli.
  • Aktywna ochrona i pamięć o Historycznym „Kinie Skoczka” oraz „Górce” – oryginalnej siedzibie Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko-Stalowa Wola poprzez wspieranie działań Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, zarządcy Muzeum Kedywu.
  • Prowadzenie działalności naukowo-badawczej o Kierownictwie Dywersji, Armii Krajowej i konspiracji z lat 1939-1989.
  • Prowadzenie działań mających na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytków archeologicznych Armii Krajowej.
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat Armii Krajowej i walk partyzanckich w II Wojnie Światowej na terenie Obwodu Armii Krajowej Nisko-Stalowa Wola.
  • Integracja środowisk pasjonatów historii i militariów II Wojny Światowej.
  • Wychowywanie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i w poszanowaniu tradycji Narodu Polskiego.

Co robimy na co dzień:

Fundacja KEDYW od 2016 roku kilka razy w roku organizuje uroczystości upamiętniające żołnierzy i wydarzenia związane z konspiracją, a w szczególności z Armią Krajową.

Od 2016 roku zbieramy darowizny, które przekazywane są na remonty i działalność przyszłego Muzeum Kedywu. Ponadto skupujemy książki, dokumenty oraz eksponaty, które gromadzone są do zbiorów Muzeum Kedywu. Na realizację tych celów przeznaczamy środki własne i darowizny otrzymane od ludzi dobrej woli i tych którzy uznają, że warto budować wspólne dziedzictwo jakie pomagamy stworzyć.

Aby jednak to wszystko mogło się realizować potrzebujemy ciągłego wsparcia. Jeśli chciałbyś wesprzeć naszą misję, będziemy serdecznie wdzięczni.

  • Nr. konta bankowego w SANBank: 05 9430 0006 0046 7597 2000 0001

Fundacja KEDYW nieustannie poszukuje eksponatów do zbiorów muzeum. Jeśli posiadasz dokumenty, fotografie, militaria lub inne rzeczy związane z żołnierzami Armii Krajowej i chciałbyś je podarować do przyszłych zbiorów, to prosimy o kontakt pod nr tel. 722-333-960 lub mailowo: kontakt@fundacjakedyw.pl