W listopadzie 2023 r. otrzymaliśmy kopie pisma skierowanego do prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego od dr hab. Dariusza Iwaneczko – dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, stwierdzający niezgodność ulicy im. Zdzisława Malickiego z art. 1. ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1103).

Ponieważ prezydent miasta Stalowej Woli nie uwzględnił naszego Protestu nawołującego do wycofania się z tej niezgodnej z prawem nazwy ulicy im. Zdzisława Malickiego, zobowiązani jesteśmy zgodnie z art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeksu postępowania karnego, wypełnić społeczny obowiązek zgłoszenia podejrzenia o popełnieniu przestępstwa, którego jesteśmy świadkiem. W związku z powyższym 19 grudnia 2023 r. skierowane zostało do Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli zawiadomienie:

Marek Wróblewski
prezes Fundacji KEDYW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *