Prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny po ponad dwóch miesiącach milczenia zdecydował odpowiedzieć na nasz Protest. Niestety odpowiedź nie jest dla nas satysfakcjonująca i pokazuje, że prezydent pozostaje po stronie komunistów.

Opowiedz datowana na 29 grudnia 2023 r. w sprawie ul. im. Zdzisława Malickiego. (pismo poniżej) dotarła do naszego biura 8 stycznia 2024 r. Niestety nasz apel o wycofanie się z haniebnego upamiętnienie komunisty towarzysza Zdzisława Malickiego nie został przez prezydenta uwzględniony. W liście prezydent informuje że: „nadawanie nazw ulic należy do kompetencji Rady Miejskiej, a nie Prezydenta Miasta” i umywa ręce z odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.

W dalszej części listu prezydent cytuje niezgodny z prawdą życiorys Malickiego i uzasadnia nazwanie przez Radę Miejską ulicy na jego cześć na podstawie błędnej interpretacji decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 2022 r. Prezydent Lucjusz Nadbereżny albo nie zapoznał się z całym wyrokiem WSR albo celowo manipuluje. WSR w swojej decyzji jasno i klarownie tłumaczy sprawę tłumacząc, że sąd nie jest w stanie sformułować decyzji ponieważ Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart nie przedstawiła żadnych dowodów. Więc sąd nie uznał, że Malicki nie symbolizuje komunizmu dlatego, że zbadał dowody, ale uznał że Malicki nie symbolizuje komunizmu bo nie mógł tego ustalić z powodu braku dowód.

Decyzja Rady Miejskiej w sprawie upamiętnienia komunsity Zdzisłąwa Malickigiego, a później uroczyste odsłonięcie tablicy i nazwy ulicy przez prezydenta i towarzyszących jemu komunistów z Rady Miejskiej sugeruje jednak prawdziwe intencje i pokazuje jasno po której stronie były i są wciąż władze miasta Stalowej Woli. Na Pewno nie stoją oni po stronie pokrzywdzonych przez komunizm, ale po stronie byłych oprawców i ich pomagierów. Na gloryfikowanie komunistów w naszym mieście nie ma naszej zgody i odpowiadamy prezydentowi.

(kopie listów poniżej.)

Marek Wróblewski
prezes Fundacji KEDYW

Odpowiedz Fundacji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *