14 czerwca 2024 r. na portalu stalowowolskiego tygodnika „Sztafeta” ukazał się artykuł pt. „Dobrze zasłużyli się Polsce”, w którym zestawiony został bohater II wojny światowej z komunistą towarzyszem Zdzisławem Malickim.

W ww. artykule (link do artykułu: https://sztafeta.pl/2024/06/14/dobrze-zasluzyli-sie-polsce/) autor Stanisław Chudy zestawił Stanisława Rosowskiego, bohaterskiego uczestnika dwóch wojen światowych i żołnierza słynnej 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka z komunistą towarzyszem Zdzisławem Malickim, który naszym zdaniem nigdy nie zasłużył się niczym wolnej Polsce. W związku z powyższym wykonaliśmy telefon do redakcji i skierowaliśmy pisemny protest. Nie ma naszej zgody na zniekształcanie historii i gloryfikowanie komunistów. Precz z komuną!

Marek Wróblewski
prezes Fundacji KEDYW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *