W najbliższych dniach obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, w którym pamiętamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin i bliskich. Jak co roku zachęcamy do dodatkowej refleksji i modlitwę za tych którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę dla nas. W tych szczególnych dniach, zachęcamy do odwiedzania grobów bohaterów i do zapalania im zniczy.

W naszym mieście Stalowej Woli na dwóch cmentarzach spoczywa kilkudziesięciu żołnierzy Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz wielu żołnierzy antyniemieckiego i antykomunistycznego podziemia.

Wszystkim mieszkańcom miasta Stalowej Woli oraz osobą chcącym odwiedzić groby bohaterów na naszych cmentarzach, udostępniamy listę osób oraz dane o grobach by ułatwić ich zlokalizowanie.

Dodatkowo jak co roku, zachęcamy do palenia zniczy przy pomniku Kazimierza Pilata ps. „Zaremba”, komendanta Obwodu Nisko-Stalowa Wola Armii Krajowej, mieszczącego się obok Szkoły Muzycznej, gdzie prawdopodobnie spoczywa do dziś w nieznanym grobie.

Szczegółowe mapy nekropoli znajdują się przed głównymi wejściami oraz na stronach internetowych danego cmentarza (linki poniżej).

Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli: www.memento.com.pl

1. Mauzoleum i Kwatera Wojskowa – miejsce spoczynku żołnierzy AK Stalowa Wola, AK Rozwadów, Kedyw AK, NOW-AK „Ojca Jana”– Lokalizacja grobu: VII/G/16
2. Pomnik Katyński przy Mauzoleum
3. Antoni Kislinger ps. „Krzem”, Komendant Obwodu Nisko-Stalowa Wola AK – Lokalizacja grobu: VII/G/16
4. Władysław Kubikowski ps. „Kula”, Jerzy Kubikowski ps. „Mars”, AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: A/C/21
5. Roman Kindler ps. „Czerny”, KZ-AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: Lewa strona przed Mauzoleum
6. Henryk Liniewiecki ps. „Tom”, AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: Lewa strona przed Mauzoleum
7. Jadwiga Budkiewicz-Przyłuska ps. „Magda”, AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: XVI/A/19
8. Karol Chyła, wspomagał AK – Grób po prawej stronie mauzoleum.
9. Czesław Cubera ps. „Cygan”, AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: A/D/38
10. Bronislaw Fitas, Oddział NOW-AK Ojca Jana – Lokalizacja grobu: XIX/C/7
11. Dr Zygmunt Dobrzański, Lekarz NOW-AK – Lokalizacja grobu: B/B/9
12. Wacław Górski ps. „Żmuda”, AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: XX/B/3
13. Franciszek Wojtyło ps. „Kruk”, AK Ulanów – Lokalizacja grobu: III/E/5
14. Witold Kiedrzyński ps. „Czarny”, Oddział A. Hedy „Szarego” – Lokalizacja grobu: IV/G/7
15. Edmund Leki ps. „Kieliszek”, Oddział AK OP-33 „Kmicica” – Lokalizacja grobu: XX/E/19
16. Bolesław Maślach ps. „Ryś”, Kedyw AK Rozwadów, NOW-AK, NZW – Lokalizacja grobu: Z/A/8
17. Stanisław Maślach, Oddział NOW-AK Ojca Jana – Lokalizacja grobu: XVI/D/2
18. Kazimierz Mioduszewski ps. „Powolny” , AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: II/H/7
19. Stanisław Bednarowicz ps. „Sułtan”, rusznikarz AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: B/E/13
20. Ks. Józef Skoczyński ps. „Juliusz”, Kapelan NOW i AK – Lokalizacja grobu: A/G/1
21. Dr Henryk Trojanowski ps. „Lena”, Lekarz AK – Lokalizacja grobu: XVI/A/20
22. Maria, Władysław i Bolesław Szumielewiczowie, żołnierze AK – Lokalizacja grobu: VII/B/17
23. Władysław Jasiński, drukował „Odwet”, AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: XXII/P/24
24. Stanisław Rać, żołnierz Legionów i AK – Lokalizacja grobu A/C/17
25. Józef Jasiński ps. „Zenit”, XI Dywizja Strzelców Karpackich AK – Lokalizacja grobu A/I/6
26. Kazimierz Głaz, oddz. NOW-AK „Ojca Jana” – Lokalizacja grobu: XXXI/A1/8
27. Ks. Andrzej Czyż R.M., Kapelan AK (oddział nieznany) – Lokalizacja grobu: XVI/J/2
28. Józef Chudy, 3 Dywizja Strzelców Karpackich PSZ – Lokalizacja grobu: V/F5/23
29. Ignacy Domagała, 3 Szwadron Pułku Ułanów Karpackich PSZ – Lokalizacja grobu: N/X/3
30. Jan Łastowski, I Brygada – 3 Dywizji Strzelców Karpackich PSZ – Lokalizacja grobu: XXVIII/A/25
31. Jan Rycko, 5 Kresowa Dywizja Piechoty PSZ – Lokalizacja grobu: XV/H/9
32. Aleksander Świercz, 2 Grupa Artylerii Korpusu PSZ – Lokalizacja grobu: XXI/G/9
33. Stefania Kuliga-Federowicz, Pomocnicza Służba Kobiet PSZ – Lokalizacja grobu: XXV/H/16
34. Zbigniew Stagun ps. „Billy”, Powstaniec Warszawski, pułk „Baszta” AK – Lokalizacja grobu: XXVI/B/17
35. Waleria Ambroziewicz-Pluta ps. „Czapla”, Powstaniec Warszawski, IV zgrupowanie „Gurt” AK – Lokalizacja grobu: XII/O/1
36. Marianna Chwiej, AK Jastkowice (woj. podkarpackie) – Lokalizacja grobu: XXI/B/20
37. Władysław Gosecki ps. „Iskra”, AK Żabno (woj. podkarpackie) – Lokalizacja grobu: XXXII/B/1

Cmentarz Parafialny w Stalowej Woli-Rozwadowie: https://stalowawola.grobonet.com/

1. Pomnik Żołnierzy września 1939 r. na Cmentarzu Wojennym oraz poszczególne groby żołnierzy.
2. Tadeusz Gajda ps. „Tarzan”, żołnierz NOW, AK, dowódca NZW – Lokalizacja grobu: Cmentarz Wojenny.
3. Mogiła Zbiorowa rozstrzelanych przez Niemców w egzekucjach w Rozwadowie i Charzewicach (żołnierze AK wśród pochowanych) – Lokalizacja grobu: D/P/1
4. Emilia i Andrzej Cukrowscy, wspomagali NOW – Lokalizacja grobu: A1/A/2
5. Tadeusz Zakrzewski, Żołnierz Wyklęty NZW – Lokalizacja grobu: A1/B/1
6. Jan Olszewski, Oddział NZW „Tarzana” – Lokalizacja grobu: A1/B/2
7. Bronisław Kochan, obrońca Westerplatte – Lokalizacja grobu C/19a/12
8. Marian Krzemiński, Oddział NZW „Tarzana” – Lokalizacja grobu: B/H/1
9. Piotr Gajda ps. „Pancerny”, NOW-AK „Ojca Jana” – Lokalizacja grobu: G/11 /2
10. Rudolf Golik ps. „Zagłoba”, AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: F/14/7
11. Witold Habdank Kossowski, Nauczyciel tajnego nauczania – Lokalizacja grobu: G/14/11
12. Bronisław Laba ps. „Lipiński”, AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: F/14/10
13. Kazimierz Moskal ps. „Brzezina”, AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: C/G/2
14. Ks. Aleksander Ziemiański, wspomagał konspirację – Lokalizacja grobu: F/J/8
15. Józef Ciołkosz ps. „Konar”, AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: G/20/18
16. Ferdynand Mazur, Tajne nauczanie Rozwadów – Lokalizacja grobu: A1/A/4
17. Jan Taper „Piotr”, Tajne nauczanie Rozwadów – Lokalizacja grobu: G/C/ 19
18. dr Hieronim Krasoń, Lekarz AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: D/14/1
19. Karol Cacaj ps. „Orzech”, AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: D/A/16
20. Józef Grodecki, AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: F/3/19
21. Kazimierz Gajda ps. „Orlę”, NOW-AK „Ojca Jana” – Lokalizacja grobu: D/15/41
22. Roman Markut, tokarz AK – Lokalizacja grobu: G/C/33
23. Witold Habuda ps. „Sokół”, NOW-AK „Ojca Jana” – Lokalizacja grobu: D/14/30
24. Franciszek Zawół ps. „Wiarus”, Oddział Dywersyjny AK Krasnobród – Lokalizacja grobu: C/2/19
25. Franciszek Słowik ps. „Smoła”, AK, WiN, NSZZ „Solidarność” – Lokalizacja grobu: D/15/45
26. Józef Magda, AK, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: B/13/2
27. Mieczysław Ziółkiewicz ps. „Gołąb”, AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: B/22/6
28. Tadeusz Skruch, wspomagał żołnierzy AK – Lokalizacja grobu: C/19/13
29. Karol Chmura, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: C/22/20
30. Władysław Mierzwa, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: F/6/8
31. Julian Nazar, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: H/A/4
32. Feliks Żołądż, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: H/5/23
33. Tadeusz Zabawa, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: F/3/3
34. Stanisław Topolski, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: H/3/7
35. Wacław Myk, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: G/13/16
36. Jan Stępień, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: B/23/6
37. Władysław Piłat, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu:  D/8/50
38. Mieczysław Szkutnik, AK (oddział nieznany) – Lokalizacja grobu: C/H/15
39. August Zawół, 14 Wielkopolska Brygada Pancerna PSZ – Lokalizacja grobu: C/1/16
40. Stanisław Turek, 3 Dywizja Strzelców Karpackich PSZ – Lokalizacja grobu: C/1/19
41. Bronisław Żurawski, 11 Pułk Artylerii Ciężkiej PSZ – Lokalizacja grobu: F/24/20
42. Bolesław Woźniczka, sanitariusz 2 Korpusu PSZ – Lokalizacja grobu: I/3/10
43. Piotr Kornacki, 5 Kresowa Dywizja Piechoty PSZ – Lokalizacja grobu: D/1/10
44. Edmund Marian Witowski, lotnik VI Pułku Lotniczego we Lwowie i Dywizjonu 304 PSZ – Lokalizacja grobu: C/A/28
45. Michał Kurzyna ps. „Mały Miś”, AK Jastkowice – Lokalizacja grobu: C/?/?
46. Leon Kalarus, żołnierz WP, Kedyw AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: B/1/10
47. Maria Skowron, Kedyw AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: B/1/9
48. Jan Kalisz ps. „Klin” – Oddział „Kmicica” – Lokalizacja grobu: H/9/24

Cześć i Chwała Bohaterom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *